onsdag den 5. maj 2021

Autoritet er ikke sandhed - kun sandhed er autoritet

Med afsæt i den evigt gyldige hårde erkendelse, at børn er bange for mørket og voksne er bange for lyset, er menneskheden blevet bevidst fastholdt i mørket, qua hvordan alverdens regeringer og sikkerhedstjenester gennem årtier har forhindret menig mand i at blive bevidst om hvordan tingene reelt hænger sammen i universet og dermed her på jorden.
 
Årsagen til denne uden sidestykke forbryderiske fortielse af sandheden er mangeartet, lige fra politisk, videnskabelig, økonomisk, religiøs og sociologisk.

For hvad kan det modsatte i form af øget bevidsthed blandt menig mand få af betydning for den verden vi lever i?

Mest af alt og naturligvis dybt smertefuldt vil offentligheden blive bevidst om, at man som udgangspunkt ikke kan stole på ellers såkaldt velregulerede demokratiske landes politikere, som derfor vil være til nærmest ubodelig skade for den samlede politiske elite verden over, hvorfor denne elite formodentlig ikke har nogen særlig interesse i at fremme sandheden uanset hvor afgørende betydning det har for planeten jordens overlevelse.

Men trods de – i mangel af bedre udtryk – korrupte fordækte politikeres forsøg på at forhindre eller forhale at sandheden kommer for dagen, er det ikke deres afgørelse og dermed beslutning, hvorfor menneskehedens største paradigmeskifte nogensinde vil ske til trods.

Det nuværende løgnagtige frygt og angst paradigme er i denne tid fuld gang med at bryde sammen, men vil netop grundet de ekstreme økonomiske implikationer ikke ske uden stor modstand fra de der har interesser i at fastholde tingene som de altid har været.

Menneskehedens eneste mulighed for overlevelse, er at gå fra såkaldt type 0 til type 1 civilisation først udtænkt og beskrevet af den nu afdøde russiske astrofysiker Nikolai Kardashev i hans såkaldte Kardashev skala fra 1964.

For relativ nem forståelse af hvad Kardashev skalaen er for en størrelse, har ingen nuværende person bedre illustreret dette end den amerikanske fysiker i teoretisk fysik Michio Kaku som man akn se af nedenstående video.

 
 
Den amerikanske fysiker i teoretisk fysik Michio Kaku,
forklarer overgangen fra type 0 til type 1 civilisation.
 
Siden offentliggørelsen af Kardashev skalaen i 1964 er den blevet udvidet med et par trin mere, uden det dog har nogen betydning i forhold til forståelsen af hvor vi er, i fasen fra den super kritiske type 0 civilisation til type 1, qua overgangen fra en fossilt drevet til en primært vedvarende energi drevet verden.

Som Michio Kaku kommer ind på, er enhver overgang af sådan art behæftet med stor risiko for ikke at lykkes, qua mange stærke modstridende interesser der for nærmest enhver pris vil fastholde det eksisterende paradigme.
 
Uanset om det vil lykkes eller ej med overgangen til en type 1 civilisation, vil de kommende ca. 100 år være så udfordrende og omfattende, at risikoen for et totalt verdensomspændende samfunds- og sikkerheds kollaps ikke set før i menneskehedens historie aldrig har været større.
 
En af de vigtigste forudsætninger for at det kan lykkes, er offentligørelsen om det som altid har været sandheden, nemlig at vi ikke er alene i universet og tværtimod lever i et kosmos fuldt af avanceret liv der har besøgt jorden til alle tider.
 
I ovenstående lys giver det mening, at en af USA's førende aviser The New York Times midt under den verdensomspændende Corona pandemi offentligjorde historien utallige har kendt til gennem mange år, nemlig at jorden bliver besøgt af avanceret liv i bl.a artiklen Do We Believe in U.F.O.s? That’s the Wrong Question skrevet af Ralph Blumenthal and Leslie Kean.
 
For de videbegærlige har en anden avis fra New York, i form af The New Yorker skrevet den formodentlig hidtil bedste artikel How the Pentagon Started Taking U.F.O.s Seriously om emnet.
 
Fremtiden vil vise hvad der vil ske, når det der har været hemmeligt og derfor er blevet holdt skjult kommer ud i offentligheden og hvad det vil betyde sikkerhedspolitisk, økonomisk og religiøst for alle mennesker uanset etnisk, kulturel og social baggrund.
 
Med venlig hilsen

Flemming Møller
Redaktør af PARADIGMESKIFT.DK