lørdag den 1. november 2014

Autoritet er ikke sandhed - kun sandhed er autoritet


Som overskriften på denne blog afsløre, er og bliver sandfærdig journalistik, at udgive det der er tættest på sandheden, også uanset hvor ubekvem eller fantastisk den end kan forekomme at være.

At fortidens elite i form af konger, kejsere, diktatorer og gejstlige gjorde absolut alt for at befolkningerne ikke fik indsigt om sandheden i bred forstand kan forklares. Det var ikke folkelige demokratier med gennemsigtighed//transparens - på engelsk kaldet transparency - hvorfor eliten kunne agere efter forgodtbefindende uanset det både uetiske og amoralske i sådan adfærd.

Med i afsæt i oplysningstidenden franske revolution og den amerikanske forfatning som var forudsætningen for indførelsen af de folkelige demokratier i vesten op gennem slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet, skulle man tro, at modsat tidligere hvor befolkningerne ikke fik indsigt om sandheden, naturligvis gør dette i dag. Ingenlunde er det dog tilfældet. Hverken - på papiret - demokratisk valgte regeringer eller politiske institutioner, styrelser, militæret eller noget helt andet, har trods indsigten om tingenes reelle tilstand oplyst befolkningerne om sandheden som ellers kun har været kendt af de indviede få og privilegerede.

"De vanskeligste emner kan forklares til den mest tungnemme mand hvis han ikke har dannet sig nogen idé om dem allerede. Men de enkleste ting kan ikke gøres klart for den mest intelligente hvis han er fast overbevist om, at han allerede ved uden en skygge af tvivl, hvad der ligger foran ham"

9. september 1828 - 20. november 1910

Kun takket være introduktionen af internettet, er vi for hver dag blevet stadigt mere oplyste og dermed klogere på de største ubesvarede spørgsmål som har martret mennesket gennem hele dets bevidste historie. Nemlig hvem vi er og hvorfor vi er her. Dermed og med stadig større styrke, har alle mennesker uanset stilling og status fået mulighed for en bedre forståelse af hvad der er meningen med det hele.

På den måde repræsentere denne tid et totalt nybrud og dermed paradigmeskifte i hele menneskehedens registrerede historie.

En meget livsomvæltende oplevelse tilbage i begyndelsen af 1992 gjorde mig - af grunde jeg ikke kan forklare - i stand til efterfølgende at benytte mig af andre sanser end blot de 5 almindelige sanser som vi normalt gør brug af. Jeg fik så at sige et - i mangel af bedre udtryk - et ekstra gear at trække på, som på alle måder for mig personligt har været livsomvæltende og dermed af signifikant betydning.

En del af min mangeårige rejse i at finde ud af hvorfor vi er her og hvad der er meningen med det hele, har takket være internettet været en mangeårige indgående research om hvorledes der findes andet intelligent liv andre steder i dette gigantiske univers vi blot er et lille sandkorn af. 

Efter at - konservativt vurderet - have brugt omkring femten tusind timer på emnet, via utallige foredrag, interviews, dokumentarfilm, og konferencer jeg selv har deltaget ved fysisk, er det min klare opfattelse og konklusion:

1. Sandheden er ikke er blevet fortalt trods vi lever i demokratisk samfund.

2. Sandheden forsøger eliten til stadighed at holde for sig selv. 

3. Sandheden er takket være internettet kommet frem i lyset.

Årsagerne til den forbryderiske fortielse af sandheden, som vil skabe et langt større paradigmeskifte end tidligere paradigmeskifter er ikke ensidig men mangeartet, lige fra videnskabelige og økonomiske til religiøs og sociologisk frygt.

Men modsat i fortiden hvor man ikke vidste bedre, ved man udmærket dette i vores tid, hvorfor den bevidste fortielse fremstår i et yderst dunkelt lys af middelalder bevidsthed uden tanke om menneskets rette sammenhæng i universet.

De 2 forrige paradigmeskift før det nuværende som i disse år tager sin form, var henholdsvis da vi gik fra en flad til en rund jord, samt fra et såkaldt geocentrisk til et heliocentrisk verdensbillede.

Det daværende verdensbillede som strakte sig tilbage til Babylon og det gamle Egypten hvor begge civilisationer vurderede jorden som en flad rund plade der flød på et kæmpe stort hav, HER TIL hængte uløseligt sammen og var derfor mytiske, hvorfor det blev forklaret gennem kosmogonien som beskrev jordens og universets sammenhæng gennem guder og personificeringer, hvor havet og himlen havde hver sine guder helt tilbage til Babylon og det gamle Egypten hvor begge civilisationer betragtede jorden som en flad rund plade der flød på et kæmpe stort hav.


Det daværende verdensbillede og gudeverden hængte uløseligt sammen og var derfor mytiske, hvorfor det blev forklaret gennem kosmogonien som beskrev jordens og universets sammenhæng gennem guder og personificeringer, hvor havet og himlen havde hver sine guder helt tilbage til Babylon og det gamle Egypten hvor begge civilisationer betragtede jorden som en flad rund plade der flød på et kæmpe stort hav.Begrebet kosmologi indeholder 2 hoveretninger, henholdsvis den moderne fysiske astronomiske kosmologi og den gamle religiøse kosmologi som beskrev læren om universet helt tilbage til Babylon og det gamle Egypten hvor verdens sammenhæng blev forklaret gennem Guder og personificeringer. 


til ca. 400-500 år før vores tidsregning, hvor en afmytologisering af kosmos begyndte, således at man i stedet for at beskrive og forstå verden gennem gudefortællinger og personificeringer, i stedet kortlagde universets fænomener ud fra matematiske modeller og konkrete observationer om hvordan man rent faktiske opfattede himmelrummet.


til en rund jord eller fra et såkaldt geocentrisk til et heliocentrisk verdensbillede er naturligvis ikke ensidig men mangeartet. Lige fra 

Til trods for paradigmeskiftet fra 1600 tallet for sin tid var omfattende og gik imod den kirken, er det intet imod det næste paradigmeskift der i massiv grad får gigantisk betydning indenfor alle områder af såkaldt moderne liv, det være sig videnskabeligt, økonomisk, religiøst og sociologisk.

Med baggrund i jeres såkaldte artikel, er det nærmest lårklaskede grinagtigt at hævde at menneskeheden IKKE har fået svar og kontakt med intelligente civilisationer fra andre planetsystemer - se blot dette lille udpluk på 6 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=G-JU8laFmYw som er en del af Terje Toftenes store dokumentarfilm Crop Circles: Crossovers from Another Dimension: https://www.youtube.com/watch?v=7wDbldW9pNE

En anden dokumentarfilm lavet af Terje Toftenes som bør ses af ALLE er
The Day Before Disclosure: https://www.youtube.com/watch?v=6a3-3S2yFec
Det er min opfattelse, at vi kristne - uanset den ulempe, der er - er nødt til at gøre os bekendt med de nye videnskabelige erkendelser, som uundgåeligt kommer frem i disse år med stadig stigende vægt.

Som illustration - som kristne må vi ikke begå de samme ulykkelige fejl, der resulterede i blandt andet Giordano Brunos bål i år 1600

Dybtgående langvarig forskning fra Dr. Steven Greer, Linda Moulton Howe, Richard Dolan, Jaime Maussan, Ademar José Gevaerd, Nick Redfern og andre har alle tydeligt adskillige vidnesbyrd fra varslere og såkaldte dødslebeconfessorer fra blandt andre Wernher Von Braun og tidligere leder af Lockheed Martins Skunk Works Ben Rich, der dokumenterer, at den virkelighed, vi er opdrættet, skolet og trænet til at tro, ikke er sand med hensyn til, hvordan kvantemekanik og universet fungerer.

Det er min konservative antagelse, at vi i 100 år ser tilbage på denne tid, når vi ser tilbage på det tidspunkt, hvor vi troede på blodudslæt og Miasma-teorien. Så hurtigt vil det sandsynligvis gå - hvis Herren ikke griber ind før da.

Det er sidste gang, vi er i - absolut ingen tvivl om det! Spørgsmålet er, hvordan disse sidste tider vil udfolde sig.

Jeg føler mig lidt bedre efter min blodpropp i hjertet - men er stadig meget træt.
Send feedback
Historik
Gemte

GruppeHistorisk set er der ikke noget nyt i ovenstående, sådan har det altid været så længe mennesket har trådt sine fødder på jorden. Igen og igen troede man lige man havde fundet "de vise sten" og derfor vidste hvad der var op og ned, hvorefter videnskaben ved nye erkendelser pillede det hele fra hinanden igen.

Det er de vilkår vi står med som på en og samme tid en intelligent og nysgerrig race, der det ene øjeblik er opbyggende og skabende, hvorefter menneskeracen så udviser den mest uforståelige form for destruktiv adfærd gennem krige, konflikter og generel åndelig umodenhed ved kun at tænke på sig selv og ikke sin næste - i bred forstand.


er, at udgive hvad andre ikke ønsker offentliggjort - alt andet er blot marketing!

Reaktion fra befolkninger frygt chok panik vrede  Din bevidsthed er som en faldskærm, den fungere kun når den er åben.Det er så nemt at holde hemmeligt fordi det er så utroligt.
Reaktion fra befolkninger frygt chok panik vrede  Din bevidsthed er som en faldskærm, den fungere kun når den er åben.
Children are afraid of the dark and adults are afraid of the light.


En af livets store sandheder er, at vi er her for at lære og erkende. Med internettet er dette både blevet meget nemmere og meget svært på samme tid - for hvad er rigtigt og hvad er usandt - meget omtalt som fake news?

Trods der over de sidste mere end 70 år er tilkommet til stadighed flere og flere beviser for eksistensen af intelligent udenjordisk liv, har ingen af de akademiske discipliner været med til at fremme denne til aller tider største videnskabelige opdagelse i menneskehedens historie.
Dermed har hele den akademiske elite på en og samme tid være medvirkende i udsættelsen af menneskehedens største paradigmeskifte inden for alle videnskabelige discipliner som mere og mere tyder på at være forudsætningen for at planeten jorden ikke uddør grundet gigantiske klimakrise og konsekvenserne af dette i form af biologisk massedød ikke set siden dinosaurerne uddøde for ca. 65 millioner år siden.
Med få undtagelser fremstår hele den nuværende videnskabelige elite derfor som dengang selv samme elite i tidernes morgen hævede uden at blinket at jorden var flad, hvilket selv et barn i dag ved ikke er tilfældet. Fremtiden vil i samme grad dømme den nuværende videnskabelige elite som intet mindre end virkelighedsfjerne kujoner uden mandsmod og ikke mindst med den altid så nødvendige upartiskhed med at forske uden hensyn til eksisterende dogmer uanset hvor ubelejligt og irriterende det end kan fremstå at være.
Den nuværende videnskabelige elite har derfor svigtet mening mand på en måde som ikke kan defineres som intet mindre end skandale af absolut gigantiske proportioner uden lige i al den tid mennesket har virket på jorden som intelligente væsner med en bevidsthed om sin egen person i forhold til resten af universet.
Det overordnede spørgsmål er hvorfor beskæftige sig med et fænomener der på en og samme tid er det det mest komplekse af ALLE fænomener og som samtidigt i den brede offentlighed - de den ikke har sat sig ind i tingene - netop med baggrund iu dette for en stor dels vedkommende vil reagere med mistro og latterliggørelse da emnet uundgåeligt sætter mange ikke afklarede ind spørgsmål i et udfordrende lys - hvor hvis dette her er rigtigt - hvorfor har vi så ikke fået det at vide ag vores politikere og leder generalt og hvad vil det have af politiske implikationer i forhold til den allerede i forvejen stærkt udfordrede miljø i en tid med Fake news og nemme løsninger i form af stadigt flere populistiske politiske bevøhelser der har held til at skane en fortøllæing om at netop de har svarede på alle spørgsmålemn og der uoverskuelig udfordringer vi sam verdens samfund stå over for - det er hele Maslows behovspyramide vi har med at gøre, fir hvem vil seriøst beskæftige sig med noget så langt ud som UFO'er når vi står op hver morgen til en daglig kamp med at bevare taget over hovedet og få noget med i maven. Tiden er ikke til sådan gang pjat - men tværtimod - tiden i dag er netop til lige nøjagtigt dette, al den stund er her findes svarende på alle vores udfordringer i en stadig mere kompliceret verden af udfordringer lige fra klimakrise, miljøproblemer, udryddelse af naturens sidste habitater hvor alverden dyreliv med et gruopvækkende tampe er ved at bliver udryddet i et tampe der vil få selv den mest psykisk raske til at blive særdeles bekymret.


Måske kan det have fået blivende konsekvenser som kommer til udtryk i dag.

Hurtigere og dermed langt mere effektivt har du her mulighed for at blive godt klædt på til efter min mening - verdens absolut vigtigste emne på enhver måde

Det er utrolig meget bullskit derud MANGE år erfaring gør at jeg kan spare dig for mange mange timers research arbejde - 
Det ekstremt ubekvemme med den store sandhed der i disse år udfolder sig med stadig større styrke er, at jo mere man søger finder man ud af at vi er blevet misinformeret eller ligefrem løjet for. Det er ikke "bare" sket gennem vores opdragelse hjemmefra men i langt mere bekymrende grad gennem vores skoler og såkaldt højere uddannelser  
s tilsynekomst Tro ikke på alt hvad du hører, såvel som blot fordi du ikke har hørt om det før, behøver det ikke at være usandt.
En at hovedårsagerne til at de mange utrolige hemmeligheder er vætete ud af skaben de sidste ca. 15 skal ses i kombination mad at internettet bliver tilgængeligt for mening mand og at der tilbage den skjulte ting kommer ud af  May 9th, 2001, over twenty military, intelligence, government, corporate and scientific witnesses came forward at the National Press Club in Washington, DC to
paradigm Research Group Portal

It's no longer about lights in the sky, it's about lies on the ground RELEASE 27a - Reagan Briefing

http://www.serpo.org/release27a.phpFree - The Dr. Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial and Extraordinary Encounters https://www.consciousnessandcontact.org/
Der er flere planter end der er stjerner i universet
Som bekendt er der flere stjerner i universet, end der er sandkorn på alle Jordens strande tilsammen. Takket være Kapler teleskopet og nyeste forskning i den sammenhæng dokumentere nu at der er flere planeter end stjerner i universet. Dermed er der flere planeter end der er sandkorn på samtlige Jordens strande tilsammen.

Paul Hertz, der er direktør for NASA’s astrofysik-enhed.

Takket være Kepler og forskerne omkring teleskopet, ved vi nu, at der kan være flere planeter end stjerner, siger Paul Hertz, der er direktør for NASA’s astrofysik-enhed..

Intelligens er defineret ved viljen og evnen til at erkende ny viden – også uanset om denne viden er psykisk udfordrende og dermed på kort sigt svær at have med at gøre. Nøgtern viden baseret på evidens er og bliver noget ethvert oplyst moderne menneske er nødt til at forholde sig til uanset om det belejligt eller ej. I modsat fald gør vi os skyldige i ligegyldighed og bliver dermed medvirkende årsag til det modsatte af oplysning, som netop altid har været udgangspunktet for en bedre verden.

"The truth hurts! But the lies are killing us!"


Dr. Niels Harrit
Associate professor emeritus of chemistry at the University of Copenhagen Denmark. "At gøre hvad din indre stemme byder dig at gøre uanset personlige følger,
uanset vanskeligheder, uanset evt. risiko og ydre påvirkninger er grundlaget for al menneskelig etik."1917–1963

Spørgsmålet sat på spidsen er ganske enkelt: Er du vågen og ikke mindst psykisk parat til at blive informeret om verdenshistoriens største kommende paradigmeskifte? Eller foretrækker du at være uvidende og dermed fastlåst i det nuværende eksistentielle paradigme af den gamle verden som på alle fronter er ved at bryde sammen? 
Menneskehedens egen eksistens og dermed fremtid afhænger kort og godt af at vi som oplyste videnbegærlige borgere tør gøre det vores forfædre gennem tiderene igen og igen gjorde før os, nemlig at sætte spørgsmål ved det bestående. I modsatfald havde vi stadigvæk boet i grotter og jordhuler og slået hinanden med store køller.
I fremtiden vil se tilbage på det nuværende eksistentielle paradigme med lige så stor undren som dengang man troede jorden var flad.
Uanset naturlig skepsis og mulige forudfattede holdninger om at jorden er unik da den rummer avanceret liv eller blot at det hele ret beset alene drejer sig om fysisk overlevelse i kombination med størst mulige fysiske og materielle tilfredsstillelse i form af underholdning og forbrug, opfordres man alligevel til at tage stilling ved at læse denne blog.
Man skal bare gør sig lidt umage og bruge nogle få timer, hvorefter ens eksistentielle horisont helt uundgåeligt vil være ændret resten af ens liv, af den "simple" grund at sandhed ikke kan gradbøjes lige som man ikke kan være halvt gravid.
I første omgang sagt meget kort, er universet og dermed jorden IKKE det som vi er blevet oplært og skolet til at tro som værende den absolutte sandhed. Tværtimod viser al nytilkommet viden fra adskillige tidligere ansatte indenfor militæret og diverse sikkerhedstjenester, samt fra videnskabsmænd som gennem årene har medvirket i ekstremt tophemmelige projekter, foruden en eksklusiv gruppe af særligt "indviede" politikere, at offentligheden siden 1940'erne systematisk er blevet afskåret fra sandheden om universet og derfor også jorden.
En sandhed man med ALLE forhåndenværende midler - ulovlige såvel som uetiske - har søgt at bevare skjult for offentligheden, trods kombinationen af angerende pensionerede medarbejdere og tilsynekomsten af internettet har gjort det fuldstændig umuligt at skjule sandheden - nemlig - at vi ikke er alene, men derimod er en del af et større interplanetarisk kosmisk fællesskab.


"Enhver sandhed passerer tre stadier."
"Først - latterliggøres den,
dernæst - modarbejdes den voldsomt,
for til sidst - at anses som indlysende."


1788–1860

Som da Giordano Bruno talte for det nye Heliocentrisk verdensbillede, har vi i dag som menneskehed brug for et nyt verdensbillede, baseret på de observationer og erkendelser vi løbende har fået gennem de sidste 40-50, også til trods for at det kan være gruopvækkende og uønsket som på Giordano Brunos tid for mere end 400 år siden. Men som historien har lært os igen og igen, så forsvinder sandheden ikke ved at man forsørger at kikke den anden vej eller kort og godt benægter hvordan tingene rent faktisk hænger sammen.Begrebet kosmologi indeholder 2 hoveretninger, henholdsvis den moderne fysiske astronomiske kosmologi og den gamle religiøse kosmologi som beskrev læren om universet helt tilbage til Babylon og det gamle Egypten hvor verdens sammenhæng blev forklaret gennem Guder og personificeringer. Havet havde sin Gud og himlen havde sin Gud. Det daværende verdensbillede og gudeverden hængte uløseligt sammen og derfor var historierne mytiske. Begge civilisationer betragede jorden som en flad rund plade der flød på et kæmpe stort hav.
Fra ca. 600 år før vores tidsregning, begyndte der så småt en afmytologisering af kosmos, således at man i stedet for at beskrive og forstå verden igennem gudefortællinger og personificeringer, i stedet kortlagde universets fænomener ud fra matematiske modeller og konkrete observationer om hvordan man rent faktiske opfattede himmelrummet.
Fra ca. 550 år før vores tidsregning fremkom den såkaldte Pythagoræiske skole med en kosmologi der primært var baseret på matematik, og derfor som konsekvens var konstrueret modsat egentlige observationer. Filosoffen Pythagoras egen læsesætning var, at solen var en bevægelig kugle i midten af ​​universet, og at alle planeterne kredsede rundt om dette. Systemet er blevet kaldt det første sammenhængende system, hvor himmellegemer bevæger sig i cirkler. Trods verdenbilledet var langt foran sin tid og grundlæggende ens med det langt senere og moderne Heliocentrisk verdensbillede, blev dette verdensbillede ikke accepteret blandt de lærde før op i 1600 tallet - altså mere end 2100 år efter.
Fra ca. 460 år før vores tidsregning, fremkom filosoffen Anaxagoras med den første korrekte forklaring på solformørkelser og hvorfor månen skinner på grund af reflekteret lys fra solen.

Derudover talte han imod datidens opfattelse om at solen var en Gud, men derimod at solen og andre stjerner var fyrig brændende sten som lava som man ikke kunne mærke varmen fra på grund af den enorme afstand til jorden. Dette resulterede i at han blev anklaget for gudløshed og blev derfor tvunget til at forlade Athen.Sidst men ikke mindst mente han, at jorden var flad og var understøttet af en stærk luft det til tider forårsagede jordskælv.


Der er kort og godt en masse der bliver holdt skjult i frygt for hvad det kommer til at betyde sikkerhedspolitisk, økonomisk og religiøst hvis et eventuelt flerstrenget sikkerheds og samfunds kollaps bliver konsekvensen.Fra ca. 270 år før vores tidsregning, fremkom filosoffen Aristarchos medNedenstående links er til de førende sites i verden der beskæftiger sig med arbejdet med at højne bevidstheden blandt hos os mennesker der lever på en stærkt lidende planet, grundet enten manglende indsigt blandt menig mand eller bevidst institutionaliseret undertrykkelse af de kosmiske love. Konsekvenserne af at overtræde disse ses nu i stadig højere grad på planeten jorden.
Tiden med den gamle verden er ved at tage sin afslutning, og i ruinerne af dette, er der ved at bryde noget nyt frem som uden sidestykke vil forme menneskehedens skæbne i fremtiden. Dette sker lige nu.
UFO Danmark - egen hjemmesideFacebook og Youtube
Age Of Truth TV - egen hjemmesideFacebook og Youtube
UFO sandhedens - egen hjemmeside
Linda Moulton Howe - egen hjemmesideFacebook og Youtube.
Richard Dolan - egen hjemmeside, Facebook og Youtube.
Exopolitics.org - egen hjemmeside, Facebook og Youtube. 
The Citizen Hearing - egen hjemmeside, Facebook og Youtube.
Coast to coast am radio - egen hjemmeside, Facebook og Youtube.
Contact in the desert - egen hjemmeside, Facebook og Youtube.


 - egen hjemmeside, Facebook og Youtube.
HER TIL


Ud over dette dannede denne kosmologi den første skole om at jorden ikke var flad men rund som en kugle. Dermed repræsenterede dette det første paradigmeskifte.


hævdede at jorden var flad svævende i verdensrummet på grund af luftens store styrke i et universet hvor der ikke fandtes noget tomrum - noget intet.
Den anden græske filosofiske retning, var den såkaldte Ioniske skole fra ca. 450 år før vores tidsregning hvor den græske filosof Anaxagoras hævdede at jorden var flad svævende i verdensrummet på grund af luftens store styrke i et universet, som dermed betød at der ikke fandtes noget tomrum.
hævdede at jorden var flad svævende i verdensrummet på grund af luftens store styrke i et universet hvor der ikke fandtes noget tomrum - noget intet.
særligt den græske kosmologi, begyndende med den græske filosof Anaxagoras fra den såkaldte Ioniske skole der ca. 450 år før vores tidsregning hævdede at jorden var flad svævende i verdensrummet på grund af luftens store styrke i et universet hvor der ikke fandtes noget tomrum - noget intet.
Senere omkring år 330 før vores tidsregning gav den græske filosof Aristoteles udtryk for - ligesom ved den Pythagoræiske skole - at jorden var en kugle - men i stedet for kredsende om universtes centrale ild - sol/stjerne var universet geocentrisk indrettet med jorden som universets centrum hvor de forskelige planter, vores egen sol og stjernerne kredsede omkring.Dette verdensbillede kom til at danne skole indefor europæisk videnskab et godt stykke ind i middelalderen. Så hele vejen fra antikken og frem til i dag i europæiks sammenhæng været konsensus om at jorden er rund og ikke flad.
I begyndelsen af 1500 tallet fremkom den polske videnskabsmand Nicolaus Kopernikus som den første med en nytækning om hvordan universet var indrettet, ved at bryde med det eksisterende paradigme baseret på Aristotelses geocentriske verdensbillede af universet. Dette nye paradigmeskifte blev kaldt for det heliocentrisk verdensbillede efter det græske udtryk helios som betyder sol, hvor det var solen og ikke jorden der var universtes centrum. Ud over dette fastsatte Nicolaus Kopernikus med stor præcision afstanden fra jorden til de forskellige planter i vores solsystem.
Ca. 100 år senere omkring 1600 videreudviklede den italienske filosof, fysiker og astronom Galileo Galilei: http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei Kopernikus ideer gennem anvendelsen af det på den tid helt nye astronomiske instrumet kikkerten hvor han ved hjælp af dette opdagede fire af Jupiters måner som blev en opdagelse han efterfølgende brugte til forsvar for Kopernikus heliocentrisk verdensbillede.
Både Nicolaus Kopernikus og Galileo Galilei fik problemer med kirken der var indstiftet af Gud og derfor var øverste myndighed for al videnskab. Kopernikus fik sit hovedværk "De revolutionibus orbium coelestium" forbudt og Galilei kom i fængsel, begge fordi de forsvarede og talte for det nye paradigme, nemlig det heliocentrisk verdensbillede. Noget som var i direkte modstrid med det verdens billede som den katolske kirke havde baseret deres kosmologi på, nemlig Biblens ord om at: "Jorden ligger fast og aldrig kan rykke sig" medførende at jorden var universets centrum til evig tid. Modsat det kopernikanske verdensbillede hvor solen var universtes centrum og at jorden sammen med de andre planeter var i konstant kredsløb omkring solen.     


Helt frem til 1700 tallet mente man i Kina at jorden var flad.

hvem der censurere kirken, staten og markedet


 1610 hvor videnskabsmanden Galileo Galilei i værket "Sidereus Nuncius" dokumenterede at Nicolaus Kopernikus havde ret i at vores solsystem blot er ET af utallige solsystemer i et gigantisk og formodentligt uendeligt univers, vil der indenfor de næste 20-40 år fremkomme et nyt og endnu mere udfordrende paradigmeskifte.


Lige som ved sidste paradigmeskift i 1610 hvor videnskabsmanden Galileo Galilei i værket "Sidereus Nuncius" dokumenterede at Nicolaus Kopernikus havde ret i at vores solsystem blot er ET af utallige solsystemer i et gigantisk og formodentligt uendeligt univers, vil der indenfor de næste 20-40 år fremkomme et nyt og endnu mere udfordrende paradigmeskifte.


Til trods for paradigmeskiftet fra 1600 tallet for sin tid var omfattende og gik imod den kirken, er det intet imod det næste paradigmeskift der i massiv grad får gigantisk betydning indenfor alle områder af såkaldt moderne liv, det være sig videnskabeligt, økonomisk, religiøst og sociologisk.Når det nye tredje paradigmeskifte bliver erkendt i den brede offentlighed, takket være mange forskellige whistleblowere som over årene vil fremkommer med mere og mere overbevisende beviser eller at højt udviklet udenjords liv selv giver sig til kende på en mere overbevisende måde end hidtil - 


om at offentligheden er blevet løjet for i årtier, vil eliten i sidste ende blive tvunget til at afsløre hvad den ved, medførende at vi vil få en fuldstændig anden verdens orden baseret på oplysning, indsigt og oprigtig god vilje bredt defineret.
Dermed , eller - at højt udviklet udenjords liv selv giver sig til kende på en mere overbevisende måde end hidtil - vil paradigmeskiftet fra 1600 tallet, hvor man gik fra det geocentriske verdensbillede med jorden som universets midte, til det heliocentrisk hvor solen er ditto, "blot" være det første og indledende akt på enten kaos og ragnarok i vores tid. Forhåbentligt vil det i fremtiden blive muligt at leve i fredlig sameksistens mellem vores race og andre racer. Racer der vel og mærke er nået så ufatteligt langt længere indenfor alle områder i videnskaben end vi.


""Det menneskelige sind er ikke i stand til at fatte Universet.
Vi er som et lille barn i et stort bibliotek. Væggene er til loftet dækket af bøger i mange forskellige sprog.
Barnet ved at en eller anden må have skrevet disse bøger. Det ved ikke hvem eller hvordan. Det forstår ikke sproget som er skrevet.
Men barnet ser en færdig plan i måden bøgerne er stillet op på - en mystisk orden, som det ikke forstår, men kun svagt mistænker"


1879–1955Virkeligheden i dag er at der de facto bliver holdt en utroligt masse skjult for den brede offentlighed gennem løgn, bedrag og ulovligheder, alene båret af frygt og angst for hvad det kan komme til at betyde sikkerhedspolitisk, økonomisk og religiøst, hvis sådan paradigmeskifte bliver virkelighed. Muligheden for et kortsigtet flerstrenget samfunds- og sikkerheds kollaps i fremtiden, hvor eliten mister sin magt og privilegere er hovedmotivet for denne perverse adfærd.


I ovenstående lys er det håbet at denne blog vil evne at fremlægge de nyeste politiske tendenser indenfor området paradigmeskift.Fremtiden er her nu - lige NU!
Flemming Møller

Redaktør af PARADIGMESKIFT.DK